Εκδήλωση για τα 70 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας «Το Γαλαξείδι», 19 Αγούστου 2017, 20.30, «Σπίτι των Νέων» (Προαύλιο), Γαλαξείδι

Uncategorized

Εκδήλωση για τα 70 χρόνια
συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας «Το Γαλαξείδι»

19 Αγούστου 2017, Σάββατο, 20.30
«Σπίτι των Νέων» (Προαύλιο), Γαλαξείδι

Comments are closed.