Πάρτι Δευτεροετών ΙΕΚ Γαλαξειδίου (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων), 8 Δεκεμβρίου 2017, 22.00, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Το Γαλαξείδι 1

Πάρτι Δευτεροετών ΙΕΚ Γαλαξειδίου
(Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων)

8 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.00
«Μέλυδρον», Λιμάνι Γαλαξειδίου

Comments are closed.