Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 10 Δεκεμβρίου 2017, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Το Γαλαξείδι 1

Μουσικό μεσημέρι 
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

10 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή
«Μπρίκι», Γαλαξείδι, τηλ. 6979978455

Comments are closed.