Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 17 Δεκεμβρίου 2017, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Το Γαλαξείδι 1

Μουσικό μεσημέρι 
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

17 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι, τηλ. 6979978455

 

Comments are closed.