«Χριστούγεννα στη χώρα της Οδοντοστοιχούλας», παιδική παράσταση, 17 Δεκεμβρίου 2017, 18.00, «Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

Το Γαλαξείδι 1

«Χριστούγεννα στη χώρα της Οδοντοστοιχούλας»

παιδική παράσταση

17 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή, 18.00
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

είσοδος ελεύθερη

Comments are closed.