Υπό κατασκευή…

Επαγγελματικός Οδηγός

Για φαγητό

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/maritsa-300x200.jpg

Μαρίτσα

2265041059Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/skeletobraxos-300x200.jpg

Σκελετόβραχος

2265041303Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 91

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/mpempelis-300x200.jpg

Ο Μπεμπέλης

2265041677Γαλαξείδι, Ν. Μάμα 20-22

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/cafeliberty-300x200.jpg

Liberty

2265041209Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 87

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/billys-300x200.jpg

Billy’s

2265042157Γαλαξείδι, Λιμάνι – Πλατεία

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/tasosgalaxidi-300x200.jpg

Ο Τάσος

2265041291Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 69

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/galaxidikaramanos-300x200.jpg

Η Ωραία Ελλάς

2265042016Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 79

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/stani-300x200.jpg

Η Στάνηταβέρνα – ψησταριά

2266081245Άγιοι Πάντες

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/limania-300x200.jpg

Αναμνήσεις απ’ τα Λιμάνια

2265042002Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 77

Για καφέ – ποτό

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/ydroxoos-300x200.jpg

Υδροχόος

2265042400Γαλαξείδι, Λιμάνι

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/ok-galaxidi-300x200.jpg

OK

2265041777Γαλαξείδι, Λιμάνι

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/cafeliberty-300x200.jpg

Liberty

2265041209Γαλαξείδι, Λιμάνι

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/aiolida-300x200.jpg

Αιολίδα

22650421242Γαλαξείδι, Λιμάνι – Πέρα Πάντα

Τοπική Αγορά

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/nikotakis-300x200.jpg

Νικοτάκηςγλυκοπωλείο – ποτά

2265042001Γαλαξείδι, Ν. Μάμα 28

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/ayra-300x200.jpg

Αύραπαντοπωλείο

2265042295Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 95

https://togalaxidi.gr/wp-content/uploads/2017/03/ostria-300x200.jpg

Όστριαδώρα – τουριστικά

2265041206Γαλαξείδι, Λιμάνι – Οιάνθης 121